Wij gaan voor een humane aanpak in elk dossier en benaderen dossiers niet automatisch vanuit een conflict-model. 
Het belang van de cliënt en zijn toekomstige relaties staat voorop. We verleiden u dan ook bewust niet met het - commercieel ongetwijfeld aantrekkelijke - beeld van de ten oorlog trekkende advocaat met een mes tussen zijn tanden.

Dit is niet soft of naïef, maar weldoordacht. Bij een strikt ‘winnaar-verliezer’ verhaal worden definitief bruggen tussen partijen opgeblazen, terwijl in de toekomst handelsrelaties, klanten, buren of ex-partners nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

We proberen te vermijden dat een dossier belandt in het klassieke loopgraaf-scenario en tot ellenlange rechtbankprocedures leidt waar de kosten oplopen. Deze betrachting vergt meer inzet, pragmatiek en creativiteit dan de voor advocaten soms makkelijkere weg waarbij een dossier van bij aanvang verzandt in een kostelijke rechtbankveldslag met een onzekere uitkomst.

Die basisvisie is gegroeid uit onze praktijkervaring. Ze sluit aan bij recente tendensen tot meer bemiddeling in handels- en familierecht teneinde conflict- en procedurevermijdend te werken.