Wij gaan voor een humane aanpak in elk dossier en benaderen dossiers niet automatisch vanuit een conflict-model. 
Het belang van de cliënt en zijn toekomstige relaties staat voorop. 

Dit is niet soft of naïef, maar weldoordacht. Bij een strikt ‘winnaar-verliezer’ verhaal worden definitief bruggen tussen partijen opgeblazen, terwijl in de toekomst handelsrelaties, klanten, buren of ex-partners nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

We proberen te vermijden dat een dossier belandt in het klassieke loopgraaf-scenario en tot ellenlange rechtbankprocedures leidt.

Die basisvisie is gegroeid uit onze praktijkervaring. Ze sluit aan bij recente tendensen tot meer bemiddeling in handels- en familierecht teneinde conflict- en procedurevermijdend te werken.