U kan bij ons terecht voor onder meer:
Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
-    Lichamelijke schade
-    Verkeersongevallen
-    Brandschade en aanverwante risico's
-    Burgerlijke aansprakelijkheid
-    Claims inzake letselschade ingevolge een verkeersongeval, medische fout, arbeidsongeval
-    Strafrechtelijke verdediging
Vennootschapsrecht en handelsrecht
-    Overeenkomsten: concessie, agentuur, commissieovereenkomst, franchising ....
-    Bestuurdersaansprakelijkheid
-    Betwistingen tussen aandeelhouders
-    Bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen
-    Aandeelhoudersovereenkomsten
-    Opstellen van statuten bij de oprichting van vennootschappen, verenigingen of statutenwijzigingen
-    Onderneming in moeilijkheden en faillissementen
-    Overdracht handelszaak
-    Verkoop aandelen
Invordering facturen (incasso)
-    Incassoprocedure
-    Debiteurenbeheer (algemene voorwaarden, aanmaningen en opvolging)
Huur
-    Gemene huur
-    Woninghuur
-    Handelshuur
-    Pacht
-    Financieringshuur, leasing
Aannemingsrecht en bouwrecht
-    Bouwgeschillen
-    Appartementsmede-eigendom
-    Onteigening
-    Aansprakelijkheid van aannemer en architect
Arbeidsrecht
-    Ontslag en opzeg
-    Opzegvergoedingen
-    Arbeidsovereenkomsten
-    Arbeidsongevallen
-    Niet concurrentiebeding
-    Handelsvertegenwoordigers en uitwinningsvergoeding.
Algemeen Contractenrecht
Personen- en familierecht
-    Echtscheiding
-    Onderhoudsgeld
-    Omgangsrecht
-    Vereffening / verdeling
-    Adoptie
-    Erfrecht en nalatenschappen.
Strafrecht
-    Burgerlijke partijstelling voor strafrechtbanken (Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep)
-    Strafrechtelijke verdediging voor Correctionele rechtbank en Politierechtbank
-    Tussenkomsten voor Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling in het kader van voorlopige hechtenis.