Goede afspraken maken goede vrienden. Bij aanvang van het behandelen van het dossier worden steeds duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en de kosten.

Hieronder staan onze standaard tarieven vermeld. Voor bedrijven en zelfstandigen die op regelmatige basis een beroep doen op onze diensten kunnen tarieven op maat overeengekomen worden.

Het basisuurloon bedraagt 90,00 tot 105,00 euro voor particulieren en 100,00 tot 130,00 euro per uur voor ondernemingen (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de waarde van de zaak, de complexiteit, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat en de anciënniteit van de advocaat die de prestaties levert. Deze tarieven zijn duidelijk en helder. Wij maken geen voorbehoud voor onbenoemde ‘coëfficiënten’ hierop die ervoor zorgen dat u achteraf voor onaangename verrassingen zou komen te staan.

Naast het basisuurloon zijn er de administratiekosten. Dit zijn de kosten voor de opening van een dossier, dactylografiekosten, afdruk – en kopiekosten, verzendingskosten, verplaatsingskosten, enz..

Deze kosten worden berekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten in elk dossier.

De kost van een uitgaande brief bedraagt 9,50 EUR, de kost voor de verplaatsingen bedraagt 0,50 EUR per kilometer.

De kosten die Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten (provisienota) vragen.

Tussentijds kan u steeds een specificatie van de reeds verrichte werkzaamheden opvragen. Op het einde ontvangt u uiteraard een gedetailleerd en transparant overzicht van de geleverde prestaties.